Jazykové kurzy Andantino Kurzy pre deti, stredoškolákov, dospelých, prípravné kurzy a kurzy cez skype Jazykové tábory a pobyty Vzdelávaco-poznávacie pobyty v zahraničí, letné tábory Firemná výučba Kurzy pre firmy Business English Wirtschaftsdeutsch Preklady a tlmočenie Bežné a úradné preklady, štylistická a gramatická korektúra, tlmočnícke služby

“Stay focused on your dream. You can’t even imagine the good
that awaits you if you refuse to give up.“

Sústreďte sa na svoj sen. Nedokážete si ani predstaviť,
čo dobré vás čaká, ak sa odmietnete vzdať.

(Nick Vujicic)

Jazykové kurzy

Kurzy pre deti, stredoškolákov,
dospelých a online kurzy cez skype
Viac…

Jazykové tábory

Vzdelávaco-poznávacie
pobyty v zahraničí,
letné tábory
Viac…

Firemná výučba

Kurzy pre firmy
Business English
Wirtschaftsdeutsch
Viac…

Preklady, tlmočenie

Bežné a úradné preklady,
štylistická a gramatická korektúra,
tlmočnícke služby
Viac…

Sledujte našu Facebook stránku,
získate tak najaktuálnejšie informácie
o našich akciách a užitočné tipy
pre osvojovanie si cudzích jazykov;)