Popis kurzu

Vek: od 12 do 18 rokov
Skupina:
 3 až 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info

Náplň kurzu:

  • Výučba – gramatika i konverzačné hodiny.
  • Hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.
  • Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií.

Cieľom kurzu je zvládnutie základov jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať v základných životných situáciách. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

Popis kurzu

Názov: Španielčina pre dospelých
Skupina: 3- 5 študentov
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info

Náplň kurzu:

  • Zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti.
  • Konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov).
  • Jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov.
  • Príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie).
  • Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia, rozbor cudzojazyčných filmov.
  • Základná korešpondencia (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník).
  •  Telefonovanie.

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.

Učebnica: Espanol en Marcha
Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresu.