Bežné preklady a úradné preklady (s pečiatkou)

z angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny, maďarčiny, holandčiny, ale aj ďalších jazykov podľa potreby

Expresné jazykové
preklady

aj do niekoľko hodín…

Doplnkové služby

V rámci Senca po predchádzajúcej dohode vyzdvihneme doklady na preklad priamo na Vami udanej adrese v dohodnutom čase. Spracovaný preklad Vám rovnako doručíme na dohodnutú adresu. V prípade potreby zabezpečíme aj overenie dokladov na notárskom úrade.

Simultánne i konzekutívne tlmočenie

Simultánne tlmočenie: každý tlmočník pracuje v zvukotesnej kabíne aspoň s jedným ďalším kolegom. Rečník v zasadacej miestnosti hovorí do mikrofónu a tlmočník počúva vystúpenie v slúchadlách a tlmočí ho do mikrofónu takmer simultánne. Každý účastník stretnutia si na prístroji zvolí kanál s jazykom, v ktorom chce príhovor počúvať.

Kompletné zabezpečenie tlmočníckej akcie

Tlmočnícka technika, ozvučenie, catering a ostatné…

Tlmočnícke služby po telefóne

Tlmočenie po telefóne alebo formou konferenčného hovoru