Janka
Nemecký jazyk
Taliansky jazyk

Nemčinou sa zaoberá od svojich šiestich rokov. Vyštudovala ZŠ i gymnázium zamerané na rozšírenú výučbu nemčiny. Na strednej škole sa zaľúbila do taliančiny. V štúdiu oboch jazykov pokračovala na FFUK v Bratislave v odbore nemecký a taliansky jazyk – tlmočníctvo a prekladateľstvo, ktorý ukončila štátnymi skúškami z oboch jazykov. Už počas štúdia na VŠ začala vyučovať na gymnáziu a prekladať beletriu. Od roku 2004 pôsobí v oblasti súkromného jazykového vzdelávania. V súčasnosti sa s radosťou venuje výučbe týchto jazykov pre všetky vekové kategórie, s pasiou prekladá knihy a… ešte stále ju to baví 🙂 Výučbu angličtiny hravou formou pre najmenšie detičky, ktorých vníma ako najnáročnejších klientov, považuje viac za svoju tvorivú záľubu než za prácu.

Sisa
Anglický jazyk
Slovenský jazyk pre cudzincov

Silvia sa zaujímala o jazyky už od detstva a na strednej škole sa okrem nemčiny začala učiť aj angličtinu, z ktorej maturovala a pokračovala v jej štúdiu na vysokej škole. Vysokú školu ukončila štátnou jazykovou skúškou úrovne C1.
Už počas štúdia začala učiť angličtinu a pokračuje v tom dodnes. Siska učí všetky vekové kategórie od najmenších po najväčších. Vo voľnom čase pokračuje v štúdiu nemčiny.

Majka
Nemecký jazyk
Anglický jazyk

Naša lektorka Majka je úspešnou absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo so špecializáciou na anglický a nemecký jazyk a svoje učiteľské vedomosti a zručnosti si rozšírila aj doplňujúcim pedagogickým štúdiom anglického jazyka. Veľmi rada vyučuje oba jazyky na všetkých úrovniach, v jazykovej škole či firmách, skupinovo aj individuálne, čím predchádza stereotypu a na druhej strane každodenne čelí rôznym výzvam, ktoré cudzie jazyky prinášajú. Práve spomínaná pestrosť, kontakt s ľuďmi a možnosť odovzdať poznanie ďalej tým, ktorí oň majú záujem, ju na učiteľskej práci bavia najviac. Vo „voľnom“ čase sa venuje prekladu.

Denis
Anglický jazyk
Slovenský jazyk pre cudzincov

Denis sa zaujíma o anglický jazyk už od útleho detstva. Jeho vášeň pre cudzie jazyky sa však plne rozvinula až na gymnáziu a počas bakalárskeho vysokoškolského štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie v Prahe, kde si obľúbil aj ostatné svetové jazyky a získal štátnu skúšku z anglického jazyka. Angličtinu prakticky plne rozvinul vo svojich prvých zamestnaniach, ako aj počas svojho Master’s štúdia MBA na americkej univerzite, či počas študijných i pracovných návštev Grécka, Francúzska, USA a UK. V súčasnosti vyučuje anglický jazyk pre všetky úrovne a vekové kategórie. Vrámci výučby sa profiluje v oblasti Business English, firemnej výučby a Anglophenie.

Melinda
Anglický jazyk
Slovenský jazyk pre cudzincov

Melinda si vybrala anglický jazyk už po skončení základnej školy. Ukončila štúdium na bilingválnom anglicko – slovenskom gymnáziu, je držiteľkou Cambridgeského certifikátu, následne získala magisterský titul na Univerzite Konštanína Filozofa v Nitre v odbore učiteľstvo anglického jazyka. Už šiesty rok učí anglický jazyk všetky vekové kategórie od najmenších po dospelých, individuálnu, firemnú aj business výučbu. Veľmi ju práca napĺňa a vo voľnom čase sa venuje španielčine.

IMG_3375_n11

Nataša
Španielsky jazyk

Nataša sa začala učiť španielčinu na bilingválnom slovensko – španielskom gymnáziu. Keďže po strednej škole bola rozhodnutá venovať sa profesii učiteľky, začala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po ukončení vysokej školy učila španielčinu a slovenčinu na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. Má skúsenosti s vyučovaním školákov i dospelých. Okrem španielčiny rada učí aj slovenčinu pre cudzincov. Učenie je pre ňu nielen prácou, ale najmä záľubou. Dúfa, že sa na jej hodinách nielen veľa naučíte, ale sa tam budete cítiť príjemne 🙂

nn

Eva
Nemecký jazyk

S nemčinou sa prvýkrát stretla na prvom stupni základnej školy zameranej na rozšírené vyučovanie tohto jazyka. Zaujala ju natoľko, že sa ju po absolvovaní gymnázia rozhodla študovať. Jej detská túžba venovať sa učiteľskému povolaniu sa naplnila ukončením magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Skúsenosti s vyučovaním jazykov postupne zbierala v letných jazykových táboroch, niekoľkotýždňových pobytoch spojených s praxou v Nemecku  a napokon na slovenských stredných školách. Popri nemčine ju čoraz viac baví angličtina, ktorej sa vo voľnom čase neustále venuje.

QP5C8816cb

Veronika

Anglický jazyk pre deti

11pato

Paťo
Anglický jazyk pre deti

Paťo je študentom bakalárskeho stupňa regionálnej geografie. O angličtinu sa zaujíma od strednej školy, intenzívnejšie po tom, čo si jasne uvedomil potrebu angličtiny pri komunikácii s inými ľuďmi. V angličtine sleduje filmy, seriály, číta knižky. Zmaturoval nielen z tohto jazyka, ale aj z nemčiny, ktorá ho tiež oslovila, no cíti potrebu ešte sa v nej aktívnejšie zdokonaľovať. Jazyky ho bavia a počas vysokej školy má v úmysle pustiť sa aj do španielčiny. V Andantine pôsobí druhý rok ako lektor najmenších detičiek a detí prvého stupňa ZŠ, ktoré si ho naozaj veľmi rýchlo obľúbili pre jeho spontánnosť, hravosť v kontakte s nimi a zároveň veľmi trpezlivý prístup.

IMG_20181004_112942

Eva
Anglický jazyk

Evkinou veľkou životnou láskou je angličtina (pravdaže, po manželovi). Obľúbila si ju, keď mala trinásť a táto láska trvá až dosiaľ. Ešte stále sa venuje štúdiu angličtiny, taktiež sa učí po francúzsky a nemecky ako samouk. Na univerzite Komenského vyštudovala na Filozofickej fakulte odbor angličtina – maďarčina. Témou jej diplomovej práce bolo použitie hudby a hier vo výučbe anglického jazyka. Jej ďalšie koníčky sú: čítanie, hudba, varenie, plávanie, turistika.

Sc_606 r

Majka
Anglický jazyk pre deti

Majka je momentálne študentkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, kde študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku. Angličtine sa venuje už 13 rokov, pričom za najväčšiu motiváciu považuje práve roky, keď sama navštevovala Andantino ako žiačka. Začala sledovať filmy a videá po anglicky a tiež komunikovať v angličtine. Okrem angličtiny sa venuje nemčine a okrajovo taliančine ako samouk.

43951651_2145488078808504_6026941947925495808_n

Paulína
Anglický jazyk

Paulína si prvý krát zamilovala angličtinu v 5. ročníku jej gymnaziálneho štúdia a odvtedy sa jej neustále venuje. Úspešne ukončila magisterské štúdium v odbore učiteľstvo anglický jazyk a etická výchova na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove. Počas celého štúdia doučovala rôzne vekové kategórie od detí až po dospelých, avšak hneď po vysokej škole odišla do Veľkej Británie, kde žila a pôsobila 5 rokov. Po svojom návrate na Slovensko opäť zatúžila učiť angličtinu, tentokrát však v jazykovej škole.

nophoto

Paulína

Anglický jazyk

nophoto

Veronika

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

t

Terezka
Nemecký jazyk

Terezka je študentkou oktávy všeobecného gymnázia v Bratislave. Venuje sa nemčine už ôsmy rok, avšak intenzívne ju začala študovať pred štyrmi rokmi, keď objavila jej čaro vďaka dvojtýždňovému jazykovému pobytu v Nemecku. Odvtedy strávila každé leto minimálne tri týždne v nemecky hovoriacej krajine a pred dvoma rokmi študovala pol roka v Berlíne. Túto skúsenosť považuje za nenahraditeľnú. Popri škole navštevuje taktiež pravidelné večerné  kurzy nemčiny. V našej jazykovej škole vyučuje žiakov druhého stupňa, ktorí si potrebujú upevniť gramatiku a rozšíriť slovnú zásobu. Prácu s deťmi má veľmi rada a pokladá ju za obohacujúcu. Rada vymýšľa nové hry a aktivity, ktoré umožňujú rýchlejšie osvojenie novej slovnej zásoby a gramatických javov.

DSCN3586 black

Maroš

lektor asistent anglického jazyka pre deti

Management:

Ján

Vyštudoval filozofiu na bratislavskej UK a krakovskom PAT-e. Po profesionálnych začiatkoch v štátnej správe pôsobil od roku 1998 v rôznych obchodných spoločnostiach na pozíciách, kde zodpovedal za financie a personalistiku.

Od roku 2007 sa venuje naplno našej Jazykovej škole, kde okrem týchto oblastí zodpovedá aj za komunikáciu s inštitucionálnymi klientmi a za prekladateľské a tlmočnícke služby.