V triednej knihe nájdete tieto informácie:

a. Údaj o mieste, čase, frekvencii výučby

b. Dátum konania prvej hodiny

c. Celkový počet hodín v semestri

d. Učebnica kurzu

e. Mená lektorov skupinky

f. Aktuálne preberané učivo

g. Prípadná absencia na hodine

h. Zadanie domácej úlohy

Heslo potrebné k vstupu posielame mailom po začatí kurzu v septembri alebo februári. V prípade potreby si ho môžete vyžiadať kedykoľvek počas šk. roka na andantino@andantino.sk