Kurzy slovenčiny pre cudzincov poskytujeme dospelým záujemcom.