Jazykohranie

Festival cudzích jazykov

Viac info na hlavnej stránke Jazykohrania: TU

25. máj 2018 od 09:00
Nám. 1. mája, Kultúrny dom

  • Tajomný Jazykohrad – súťaž tímov zo seneckých škôl. Po nej bude Jazykohrad popoludní sprístupnený všetkým deťom
  • Euromesto – bohatý animačný program so zameraním na európske krajiny
  • Tanečné a hudbné vystúpenia detí zo Súkromnej základnej umeleckej školy R. Madarászovej
  • Prednášky a workshopy v Kultúrnom dome v slovenskom, nemeckom a talianskom jazyku
  • Divadelné predstavenia pre najmenších anglickom jazyku
  • Premietanie rozprávky pre väčšie deti v španielskom jazyku
  • Výstavka anglických a nemeckých čítaniek, jazykových hier, čitateľský kútik, predaj použitej anglickej literatúry