Popis

V rámci rozširovania a skvalitňovania služieb našej jazykovej školy ponúkame výlučne našim  súčasným  študentom možnosť  bezplatne využiť konzultačné hodiny našich lektorov anglického jazyka. Túto službu si môžete uplatniť jedenkrát mesačne v časoch uverejnených nižšie.

Túto extra službu môžu študenti využiť v prípade potreby odborných rád v oblasti konverzácie a gramatických javov, otázok a nejasností súvisiacich so štúdiom cudzieho jazyka, príprav na domáce úlohy a skúšky či pri formovaní prác a dokumentov (čiže nielen na prípravu na vyučovanie v jazykovke).

Rozsah služby: max. 45 minút
Cena:  zadarmo

Termíny konzultačných hodín si môžete dohodnúť individuálne v kancelárii jazykovej školy.