Potrebujete sa poradiť s angličtinárom či nemčinárom?

Pripraviť sa na pohovor, pomôcť s domácou úlohou, preložiť poštu, vybaviť telefonát do zahraničia a podobne?

V rámci rozširovania a skvalitňovania služieb našej jazykovej školy ponúkame klientom a širokej verejnosti novinku – možnosť využiť konzultačné hodiny našich lektorov.
Rozsah služby: max. 60 minút
Cena:  24 €

Termín konzultácie si môžete dohodnúť vopred na tel. čísle:
0905 982 636
resp. mailom na adrese:
andantino@andantino.sk