Pre deti

Kurz angličtiny alebo nemčiny je určený pre deti od 4 rokov, resp. podľa zrelosti dieťaťa. Španielčina a taliančina je pre deti od 9 rokov.

Pre stredoškolákov

Kurzy cudzieho jazyka so zameraním na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a prijímacích pohovorov na VŠ. Na najvyššom stupni (maturitný ročník) kurz zahŕňa aj prípravu na vstup do zamestnania.

Pre dospelých

Kurzy určené dospelým bez obmedzenia veku. Sami si určujete intenzitu i zameranie kurzu. Pomáhame Vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku

Prehľad kurzov

Všeobecné informácie

Vyučovanie v našej jazykovej škole je rozdelené na dva semestre: a) zimný (september – január),  b) letný (február – jún). Každý semester má spravidla 32 hodín (2x45min/týždeň). Frekvenciu výučby však vieme upraviť podľa vášho želania (napr. 1×60, 1×90, 1×45…).

Vybrať si môžete z rôznych možností výučby – od individuálnych hodín cez uzavretú skupinu (napr. len Vy a Vaša manželka) po otvorenú skupinu (3 až 5 účastníkov).

Maximálny počet žiakov v skupine je 5 osôb, v detských skupinách je maximálne 6 detí.

Pri tvorbe rozvrhu zohľadňujeme Vaše časové požiadavky, ktoré nám uvediete pri zápise a snažíme sa nájsť najvhodnejší termín výučby podľa Vašich potrieb.

Certifikát je možné získať po absolvovaní celého vyučovacieho modulu. Vyučovacie moduly sú v súlade s Európskym referenčným rámcom (A1 – beginner, A2 – elementary 2, B1 – pre-intermediate, B2 – intermediate, C1 – upper-intermediate, C2 – advanced)

Typy kurzov podľa obsahového zamerania

  • všeobecné jazykové kurzy (vyvážená výučba gramatiky a konverzácie)
  • konverzácia – jazykový kurz určený pre pokročilých, zameraný na konverzácie
  • príprava na certifikát – kurz je zameraný na prípravu na medzinárodný certifikát KET, PET, FCE
  • príprava na maturitu – určené maturantom
  • business English – angličtina pre firmy, podnikateľov, manažérov
  • Wirtschaftsdeutsch – nemčina pre firmy, podnikateľov, manažérov
  • Nemčina pre opatrovateľky a zdravotné sestry
  • Prípravný kurz na pohovor do zamestnania
  • kurzy pre materské školy

Cenník
Kurzovné Vám vieme vypočítať na základe posúdenia Vašich požiadaviek. Úplný aktuálny cenník i s možnými zľavami je k dispozícii v priestoroch JŠ.Vstupný test a záverečný audit je bezplatný.Semestrálne zápisné do kurzu je zahrnuté do kurzovného a pokrýva režijné náklady, zakúpené pomôcky a kópie doplnkových učebných materiálov pre žiakov.

V cene kurzovného nie je zahrnutá cena učebnice. Naši študenti si môžu zakúpiť učebnicu k svojim kurzom v seneckom kníhkupectve Pergamen, kde im Jazyková škola objedná učebnicu na meno a kníhkupectvo im na základe vzájomnej dohody poskytne 10% zľavu z ceny učebnice.

Obchodné podmienky
Klienti JŠ sa zaväzujú dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky JŠ Andantino.