Popis kurzu


Vek: 6 – 10 rokov
Skupina: 3 – 6 detí v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info


Náplň kurzu:

 • Výučba – gramatika i konverzačné hodiny,
 • hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky,
 • tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií,
 • spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia
 • rozbor cudzojazyčných filmov

Tento kurz je určený pre žiakov základnej školy a pre prvé ročníky osemročných gymnázií. Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej, pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Vyučovanie je spestrené hrami, tvorivými aktivitami, pesničkami, súťažami – je dôležité, aby deti učenie sa jazyka nebrali ako povinnosť, ale ako zábavu, aby na hodiny chodili radi. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých detí.

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

Učebnica: Wir, Deutsch eins, zwei

Popis kurzu

Vek: 11 – 18 rokov
Skupina:
3 až 5 študentov v skupinke

Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info


Náplň kurzu:

 • Výučba – gramatika i konverzačné hodiny,
 • hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky,
 • tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií,
 • spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia
 • rozbor cudzojazyčných filmov
 • príprava na skúšku DaF
 • príprava na maturitu

Kurz nemčiny určený pre žiakov 2. stupňa základnej školy a pre stredoškolákov.  Cieľom kurzu je zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku, vrátane písomnej,   pochopenie gramatiky jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma. Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.

Posledná fáza kurzu je zameraná na úspešné zvládnutie skúšky a získanie certifikátu DaF, ako aj na zvládnutie maturitnej skúšky a prijímacích pohovorov na VŠ. Môže zahŕňať aj prípravu na vstup do zamestnania – príprava žiadosti, životopisu, príprava na prijímací pohovor, základná korešpondencia.V kurze pomáhame študentom rovnomerne rozvíjať schopnosť porozumieť, písať, rozprávať. Zvládnu slovnú zásobu, výslovnosť, gramatiku jazyka, budú schopní bez problémov komunikovať v cudzom jazyku.

Učebnica: Deutsch eins, zwei

Popis kurzu

Názov: Nemčina pre dospelých
Skupina: 3- 5 študentov
Termín výučby: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Viac info


Náplň kurzu:

 • Zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov).
 • Jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie).
 • Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia rozbor cudzojazyčných filmov.
 • Základná korešpondencia (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník).
 • Telefonovanie.

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.

Učebnica:  Themen.
Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresu