Veľkým pozitívom počítača alebo tabletu v porovnaní so smartfónom je väčší rozmer obrazovky. Je teda dobre „využiteľný“ na rôzne interaktívne hry i pre deti, ktoré ešte nečítajú.

> S precvičovaním slovnej zásoby deťom pomôže stránka www.languageguide.org. Stačí si vybrať jazyk, ktorý chcete precvičovať a zvoliť tému. Následne sa otvorí obrázkový slovník. Pri každom obrázku máte pri umiestnení kurzora možnosť vypočuť si správnu výslovnosť i prečítať správny pravopis. Pokročilejším deťom je určená možnosť „Speaking challenge“ alebo „Listening challenge“, kedy označujete na obrázku to, čo počítač prečítal, alebo čo napísal. Je skvelé, že napríklad pri nemčine hneď počujete aj množné číslo podstatných mien. Stránka je vhodná aj pre deti, ktoré ešte nevedia čítať, no určite budú potrebovať pomoc niekoho, kto vie s počítačom pracovať.

> Všetky deti majú radi pexeso a stránka https://www.50languages.com/games/memo/en/sk/2/2 (angličtina), resp. https://www.50languages.com/games/memo/de/sk/2/2 (nemčina) je vhodná pre deti každého veku. Môžete si zvoliť tému i to, či chcete počuť výslovnosť.

> Deti, ktoré už vedia čítať, môžu hravou formou trénovať slovíčka i vety na stránke https://www.englishactivities.net/english-topics-esl (angličtina) alebo https://www.german-games.net/germantopics?level=primary (nemčina). Najprv je vhodné vybrať si na úvodnej stránke úroveň (začiatočník alebo pokročilý), zvoliť, či ideme trénovať slovíčka alebo vety v spojení s obrázkami a napokon označíme tému. Slovíčka potom môžu deti precvičovať, skúšať sa formou rôznych interaktívnych hier a napokon sa otestovať.

> Ďalšou stránkou na precvičovanie slovíčok i základných fráz je https://www.digitaldialects.com/English.htm (angličtina) alebo https://www.digitaldialects.com/German.htm (nemčina).

> Väčších školákov, ktorí už vedia pracovať s počítačom a už majú základy cudzieho jazyka, môže zaujať stránka www.babadum.com . Stačí si zvoliť jazyk a vybrať jednu z viacerých hier, ktoré táto platforma ponúka.

V ďalšom príspevku uvedieme tipy na aplikácie pre smartfón, ktoré by mohli zaujať vašich malých angličtinárov a nemčinárov 😉