Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou, ako pomôcť deťom s cudzím jazykom hlavne teraz, keď sa veľká časť vzdelávania presunula do online priestoru. Je pravda, že za uplynulý rok mali v školách a škôlkach podstatne menej hodín angličtiny či nemčiny. Vieme im pomôcť, aby nezabudli to, čo sa predtým naučili? Aby nestagnovali? Je možné, aby dokonca napredovali?

Zamyslime sa nad tým, čo majú deti doma spravidla k dispozícii a ako im to môže pomôcť v rozvíjaní ich jazykových znalostí.

> Počítač, tablet alebo smartfón.
Ak má dieťa k dispozícii počítač či tablet, vie čas pri ňom využiť aj užitočne. Okrem online hodín angličtiny či nemčiny v škole alebo v jazykovom kurze (áno, tieto krúžky stále fungujú 😉) môžete mu sprístupniť rôzne hry, pri ktorých si ani neuvedomí, že sa vlastne učí.Prestane ho hra baviť? Nevadí, môžete skúsiť inú, ktorá mu „sadne“ viac.
Smartfón je skvelý v tom, že otvára možnosť rôznych bezplatných aplikácií, ktoré dieťa motivujú k učeniu sa nových slovíčok a komunikačných zvratov.

> Youtube.
Nájdite rozprávku, piesne, seriál v cudzom jazyku, ktoré si vaše dieťa obľúbi.Nechajte ho počúvať cudzí jazyk!Čím menšie dieťa, tým skôr si naň zvykne a začne rozumieť súvislosti, slovíčka, slovné spojenia.

> Parťák.
Parťák je to najlepšie, čo môže dieťa motivovať k osvojovaniu si cudzieho jazyka. Môže to byť rodič, súrodenec, skrátka niekto, s kým dieťa trávi svoj čas. Nevadí, že parťák ovláda cudzí jazyk slabšie alebo len málo. Podstatné je, aby si vedel pravidelne nájsť čas, kedy komunikuje s dieťaťom čo najviac v cudzom jazyku a aby dokázal tento priestor premeniť na príjemnú chvíľu, na ktorú sa dieťa bude tešiť. Postačí 5 – 10 minút denne😉

Ktoré aplikácie sa oplatí vyskúšať? Aké hry a internetové stránky sú vhodné? Kde nájsť vhodné rozprávky a pesničky? Ako zaujať dieťa a priviesť ho hravou formou ku komunikácii v cudzom jazyku? V ďalších príspevkoch si povieme k jednotlivým bodom viac.