Letný semester 2016/2017 už klope na dvere. Online prihlášku do kurzu nájdete TU!

Zápis: 1. – 3. február, od 9:00 do 17:30

Rozvrh bude hotový: 12. február 2017

Začiatok semestra: 13. február  2017

Posledná hodina: 21. jún (skupinky s vyučov. v pondelok/stredu)

20. jún (skupinky s vyučov. v utorok/štvrtok)

Jarné prázdniny: 20. február – 24. február

Veľkonočné prázdniny: 13. apríl – 18. apríl

Dni prac. voľna: 1. máj, 8. máj

Hodiny letného semestra si môžete vyčerpať najneskôr do  30. júna 2016.
Nie je možné preniesť si neodučené hodiny do ďalšieho semestra. Semester má 33 vyuč. hodín.
Ostané náležitosti sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach zverejnených TU.