V prípade vážneho záujmu:

Vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajte v kancelárii jazykovej školy (v prípade našej neprítomnosti ju vhoďte do schránky).  Prihláška TU!

Čo ďalej ?

Meno študenta (povinné)

Dátum narodenia študenta (povinné)

Kontaktný email (povinné)

Tel. číslo