Z dôvodu mimoriadnych opatrení v BSK prerušujeme výučbu v Andantine od 9.3.2020 do odovlania. O postupe v ďalšom období budeme včas informovať.

Sledujte náš web a FB stránku a mailové schránky.