strednaskola

Popis kurzu

Skupina: 3-6 detí v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Náplň kurzu:

  • Výučba – základná gramatika i konverzačné hodiny
  • Hry a súťaže zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.
  • Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií

 

Kurz určený pre mladšie deti. Cieľom kurzu je zvládnutie základnej komunikácie v cudzom jazyku, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať v základných situáciách. Vyučovanie je spestrené hrami, tvorivými aktivitami, pesničkami, súťažami – je dôležité, aby deti učenie sa jazyka nebrali ako povinnosť, ale ako zábavu, aby na hodiny chodili radi. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých detí.

Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.