teens

Popis kurzu

Skupina: 3 až 5 študentov v skupinke
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si žiaci uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Náplň kurzu:

  • Výučba – gramatika i konverzačné hodiny.
  • Hry zamerané na rozvoj sl. zásoby, konverzácie a upevňovanie gramatiky.
  • Tvorivé aktivity, príprava projektov a prezentácií.

 

Cieľom kurzu je zvládnutie základov jazyka, osvojenie si správnej výslovnosti, schopnosť porozumieť a reagovať v základných životných situáciách. Forma vyučovania je maximálne prispôsobená potrebám a záujmom jednotlivých študentov.

Rodičia majú prístup do elektronickej triednej knihy s informáciami o prebranom učive, o pláne na najbližšie hodiny i o absenciách dieťaťa na hodine. Hodnotenie progresu dostávajú priamo mailom.