Janka
Nemecký jazyk
Taliansky jazyk

Nemčinou sa zaoberá od svojich šiestich rokov. Vyštudovala ZŠ i gymnázium zamerané na rozšírenú výučbu nemčiny. Na strednej škole sa zaľúbila do taliančiny. V štúdiu oboch jazykov pokračovala na FFUK v Bratislave v odbore nemecký a taliansky jazyk – tlmočníctvo a prekladateľstvo, ktorý ukončila štátnymi skúškami z oboch jazykov. Už počas štúdia na VŠ začala vyučovať na gymnáziu a prekladať beletriu. Od roku 2004 pôsobí v oblasti súkromného jazykového vzdelávania. V súčasnosti sa s radosťou venuje výučbe týchto jazykov pre všetky vekové kategórie, s pasiou prekladá knihy a… ešte stále ju to baví 🙂 Výučbu angličtiny hravou formou pre najmenšie detičky, ktorých vníma ako najnáročnejších klientov, považuje viac za svoju tvorivú záľubu než za prácu.

Sisa
Anglický jazyk
Slovenský jazyk pre cudzincov

Silvia sa zaujímala o jazyky už od detstva a na strednej škole sa okrem nemčiny začala učiť aj angličtinu, z ktorej maturovala a pokračovala v jej štúdiu na vysokej škole. Vysokú školu ukončila štátnou jazykovou skúškou úrovne C1.
Už počas štúdia začala učiť angličtinu a pokračuje v tom dodnes. Siska učí všetky vekové kategórie od najmenších po najväčších. Vo voľnom čase pokračuje v štúdiu nemčiny.

Majka
Nemecký jazyk
Anglický jazyk

Naša lektorka Majka je úspešnou absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo so špecializáciou na anglický a nemecký jazyk a svoje učiteľské vedomosti a zručnosti si rozšírila aj doplňujúcim pedagogickým štúdiom anglického jazyka. Veľmi rada vyučuje oba jazyky na všetkých úrovniach, v jazykovej škole či firmách, skupinovo aj individuálne, čím predchádza stereotypu a na druhej strane každodenne čelí rôznym výzvam, ktoré cudzie jazyky prinášajú. Práve spomínaná pestrosť, kontakt s ľuďmi a možnosť odovzdať poznanie ďalej tým, ktorí oň majú záujem, ju na učiteľskej práci bavia najviac. Vo „voľnom“ čase sa venuje prekladu.

Denis
Anglický jazyk
Slovenský jazyk pre cudzincov

Denis sa zaujíma o anglický jazyk už od útleho detstva. Jeho vášeň pre cudzie jazyky sa však plne rozvinula až na gymnáziu a počas bakalárskeho vysokoškolského štúdia medzinárodných vzťahov a diplomacie v Prahe, kde si obľúbil aj ostatné svetové jazyky a získal štátnu skúšku z anglického jazyka. Angličtinu prakticky plne rozvinul vo svojich prvých zamestnaniach, ako aj počas svojho Master’s štúdia MBA na americkej univerzite, či počas študijných i pracovných návštev Grécka, Francúzska, USA a UK. V súčasnosti vyučuje anglický jazyk pre všetky úrovne a vekové kategórie. Vrámci výučby sa profiluje v oblasti Business English, firemnej výučby a Anglophenie.

Melinda
Anglický jazyk
Slovenský jazyk pre cudzincov

Melinda si vybrala anglický jazyk už po skončení základnej školy. Ukončila štúdium na bilingválnom anglicko – slovenskom gymnáziu, je držiteľkou Cambridgeského certifikátu, následne získala magisterský titul na Univerzite Konštanína Filozofa v Nitre v odbore učiteľstvo anglického jazyka. Už piaty rok učí anglický jazyk všetky vekové kategórie od najmenších po dospelých, individuálnu, firemnú aj business výučbu. Veľmi ju práca napĺňa a vo voľnom čase sa venuje španielčine.

nn

Eva
Nemecký jazyk
Anglický jazyk

S nemčinou sa prvýkrát stretla na prvom stupni základnej školy zameranej na rozšírené vyučovanie tohto jazyka. Zaujala ju natoľko, že sa ju po absolvovaní gymnázia rozhodla študovať. Jej detská túžba venovať sa učiteľskému povolaniu sa naplnila ukončením magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Skúsenosti s vyučovaním jazykov postupne zbierala v letných jazykových táboroch, niekoľkotýždňových pobytoch spojených s praxou v Nemecku  a napokon na slovenských stredných školách. Popri nemčine ju čoraz viac baví angličtina, ktorej sa vo voľnom čase neustále venuje.

IMG_3375_n11

Nataša
Španielsky jazyk

Nataša sa začala učiť španielčinu na bilingválnom slovensko – španielskom gymnáziu. Keďže po strednej škole bola rozhodnutá venovať sa profesii učiteľky, začala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po ukončení vysokej školy učila španielčinu a slovenčinu na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. Má skúsenosti s vyučovaním školákov i dospelých. Okrem španielčiny rada učí aj slovenčinu pre cudzincov. Učenie je pre ňu nielen prácou, ale najmä záľubou. Dúfa, že sa na jej hodinách nielen veľa naučíte, ale sa tam budete cítiť príjemne 🙂

1502845_10200607521711059_473444027_o

Ivona
Anglický jazyk

Ivona sa začala venovať angličtine od základnej školy, kedy sa nadchla pre tento jazyk. Postupne začala rozvíjať svoje jazykové vedomosti a zručnosti čítaním a pozeraním filmov v angličtine. Na strednej škole ju zaujal aj druhý jazyk španielčina, z ktorého nakoniec aj zmaturovala spolu s angličtinou. Počas štúdia na VŠ sa zúčastnila 5 mesačného programu Work and Travel v USA. Veľmi ju napĺňa práca s ľuďmi a deťmi. Svoje vedomosti chce aj naďalej rozširovať. V súčasnosti študuje na VŠ učiteľstvo pre základné a stredné školy.

QP5C8829cb1

Terezka
Anglický jazyk a nemecký jazyk pre deti

Terezka pracuje pre Andantino už tretí rok a venuje sa najmenším detičkám a žiakom základných škôl s nižšou úrovňou angličtiny alebo nemčiny, počas letných prázdnin aktívne spolupracuje pri organizovaní jazykových táborov. Angličtine sa venuje dvanásť rokov, absolvovala niekoľko poznávaco – vzdelávacích pobytov v Anglicku, v angličtine číta beletriu a sleduje filmy. Nemčinou sa intenzívne zaoberá deväť rokov. Jej úmyslom je ďalej rozvíjať svoje jazykové znalosti spomínaných i ďalších cudzích jazykov aj na vysokej škole.

20170122_200347-1dia

Diana
Anglický jazyk

Angličtinou sa zaoberá od škôlky, kedy objavila nadšenie pre tento jazyk. V štúdiu pokračovala aj na základnej škole od 1. triedy. Neskôr nastúpila na bilingválne gymnázium, kde stále študuje a rozvíja si svoje jazykové vedomosti aj v španielskom jazyku. Vyučovaním angličtiny sa zaoberá už tri roky, v Andantine učí najmenšie detičky – škôlkarov a deti prvého stupňa ZŠ.

11pato

Paťo
Anglický jazyk pre deti

Paťo je študentom bakalárskeho stupňa regionálnej geografie. O angličtinu sa zaujíma od strednej školy, intenzívnejšie po tom, čo si jasne uvedomil potrebu angličtiny pri komunikácii s inými ľuďmi. V angličtine sleduje filmy, seriály, číta knižky. Zmaturoval nielen z tohto jazyka, ale aj z nemčiny, ktorá ho tiež oslovila, no cíti potrebu ešte sa v nej aktívnejšie zdokonaľovať. Jazyky ho bavia a počas vysokej školy má v úmysle pustiť sa aj do španielčiny. V Andantine pôsobí druhý rok ako lektor najmenších detičiek a detí prvého stupňa ZŠ, ktoré si ho naozaj veľmi rýchlo obľúbili pre jeho spontánnosť, hravosť v kontakte s nimi a zároveň veľmi trpezlivý prístup.

fotkamonika

Monika
Anglický jazyk

Monika sa začala učiť angličtinu už v škôlke. Venovala sa jej aj na základnej škole, no najviac začala pracovať na svojom progrese po nastúpení na anglické bilingválne gymnázium. Svoje jazykové schopnosti rozvíja na gymnáziu aj v španielskom jazyku. Tvrdo pracuje na svojom kontinuálnom zdokonaľovaní sa, či už v jazyku alebo vo výučbe. V roku 2016 získala medzinárodné ocenenie DoFE, ktoré je zamerané na rozvoj talentov. Monika sa teší na to, že počas výučby s ňou zdokonalíte svoje jazykové znalosti a zažijete príjemné hodiny angličtiny.

Sc_315 R (3)

Diana

Anglický jazyk

Angličtinu sa začala učiť v škôlke a už ôsmy rok sleduje všetky filmy a seriály len v angličtine, posledné dva roky začala aj čítať anglickú literatúru. Tento jazyk momentálne rozvíja už trinásty rok v škole a tiež má certifikát z britských testov IELTS na úrovni C1. Okrem toho aktívne cestuje pričom trénuje svoju angličtinu v praxi. Jej cieľom je vyštudovať vysokú školu v angličtine.

QP5C8816cb

Veronika

Anglický jazyk pre deti

Asistenti lektorov:

DSCN3586 black

Maroš

lektor asistent anglického jazyka pre deti

Management:

Ján

Vyštudoval filozofiu na bratislavskej UK a krakovskom PAT-e. Po profesionálnych začiatkoch v štátnej správe pôsobil od roku 1998 v rôznych obchodných spoločnostiach na pozíciách, kde zodpovedal za financie a personalistiku.

Od roku 2007 sa venuje naplno našej Jazykovej škole, kde okrem týchto oblastí zodpovedá aj za komunikáciu s inštitucionálnymi klientmi a za prekladateľské a tlmočnícke služby.