Popis kurzu

Skupina: 3- 5 študentov
Termín: stanoví sa na základe termínov, ktoré si študenti uvedú v prihláške ako možné
Intenzita: minimum 2 x 45min/týždeň

Náplň kurzu:

  • Zvládnutie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti.
  • Konverzácia na rôzne témy (možnosť úpravy tém podľa záujmu študentov).
  • Jazykové hry zamerané na prehĺbenie získaných poznatkov.
  • Príprava projektov a prezentácií (podpora zvládania komunikácie).
  • Spracovanie cudzojazyčnej literatúry a prezentácia, rozbor cudzojazyčných filmov.
  • Základná korešpondencia (životopis, formálny list, neformálny list, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník).
  • Telefonovanie.

Kurz je určený dospelým bez obmedzenia veku. Lektor pri výučbe zohľadňuje požiadavky študentov týkajúce sa intenzity i zamerania kurzu. Pomáhame vám zvládnuť jazyk rýchlejšie ako krokom. Dôraz sa kladie predovšetkým na schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Zvládanie jazyka podľa Európskeho jazykového rámca.

Učebnica: Alter ego
Kurz zahŕňa vstupný a výstupný test zdarma, pravidelný monitoring progresu